Lägg till en delad kalender i Outlook för iOS och Android

Du måste ha behörighet till den delade kalendern som du vill lägga till i din mobil för att den ska kunna visas. Ägaren till kalendern eller Administratören för ditt Microsoft Office 365 kan hjälpa dig med dina behörigheter till kalendern. Så här lägger du till delad kalender 1. Öppna Outlook App på din mobil. Om…