Ta hjälp av en specialist

Vi är en skicklig och pålitlig specialist som hjälper dig med ditt företags investeringar i modern informationsteknik. Med vår spetskompetens och starka engagemang kombinerat med vår höga tillgänglighet har vi en styrka som är nödvändig för att vara en stabil IT-partner, det ger dig bättre förutsättningar att dina IT-projekt ska lyckas och få en bra avkastning.

Vi är specialister på Office 365, Exchange, Skype for Business, Windows 10 och Windows Server. Vi erbjuder också konsulttjänster inom klienthantering, molntjänster, projektledning, strategi och utbildning. Vi innehar även många av branschens certifieringar.

Tveka inte att höra av dig!

Rådgivning

Med vår teknikrådgivning är vår ambition att hjälpa dig att uppnå ditt företags mål, den ska med andra ord fokusera på lösningar som går hand i hand med företagets etablerade IT-strategi.

Projektledning

Vi levererar projektledning med traditionell och agil metodik. Där vi hjälper dig att genomföra rätt projekt på ett framgångsrikt sätt.

Utbildning

Få ut maximal effekt av din IT-investering och utbilda dina användare. Vi erbjuder utbildningar och kurser för dig och dina medarbetare inom våra specialistområden.

Vi har hög kompetens och är certifierade inom flera områden, det kombinerat med lång praktisk erfarenhet och verksamhetsförståelse är en trygghet som blir till fördel för våra kunder.

IT-strategi – Ett stödjeben för hela verksamheten

IT är inte bara ett tekniskt hjälpmedel utan utgör idag en central del i de flesta verksamheter och skapar konkurrensfördelar genom kommunikation, informationsdelning och affärsprocesser.

IT ska stödja verksamheten att bli effektivare och utvecklas för att nå uppsatta mål, samt upprätthålla en struktur och planering därför är det klokt att utveckla en IT-strategi driven utifrån de krav som ställs av kunder, partners och medarbetare.

IT-strategier bidrar till…

  • Bättre kontroll på nuläget
  • En aktuell och framtidssäkrad IT-miljö
  • Minskad risk för oförutsedda driftstopp och haverier
  • Minskad risk för oförutsedda kostnader
  • Ett bra underlag för IT-budget