Hur säkrar ni företagets data i molnet?

Om ditt företag använder molntjänster som Office 365, Google Apps for Business eller Salesforce är ni tvungna att förlita er på 30 dagars informationshistorik. Efter de 30 dagarna är informationen borta och kan inte längre återställas.

Effektiv och säker backupstrategi

När du vill försäkra dig om att företagets och användarnas information inte går förlorad oavsett var den finns behöver ni förmodligen en mer effektiv och säker strategi för backup än vad leverantörerna erbjuder. Nodia erbjuder lösningar som hjälper dig att skydda din SaaS data.

Även molnbaserade tjänster är sårbara för

  • Ransomware, Cryptolocker och andra virusartade program
  • Radering av dokument och mail med bilagor av användare
  • Förlorad data med anledning av avslutade abonnemang
  • Felaktiga arbetsflöden och systemfel där data skrivs över

Kontakta oss för skydd av

  • Office 365 E-post, OneDrive, SharePoint, Kontakter och Kalendrar
  • Google E-post, Dokument, Kalendrar, Kontakter och webbplatser
  • Salesforce Objekt, bilagor, filer, metadata och Chatter meddelanden

Sömlös backup 3 x dagligen

Med sömlös backup 3 gånger varje dag och möjlighet till snabb återställning vid behov kan du känna dig trygg att din data alltid finns tillgänglig, det oavsett vilken företagsdata du vill skydda.