Smart dokumenthantering för enkel datafångst, flexibla arbetsflöden och effektiv automatisering hjälper dig och din verksamhet att spara tid och pengar.

Modern digital dokumenthantering ger en mer effektiv adminsitration, ökad tillgänglighet och kontroll. Dessutom sparas det samtidigt på miljön genom minskad mängd utskrifter av pappersdokument.

Nodia erbjuder flexibla och skalbara lösningar för dokumenthantering, licenser och integration för automatiserade processer med maximal effektivitet som frigör resurser i form av tid och pengar.

Datafångst och arbetsflöden

Automatisera och effektivisera företagets dokumenthantering med intelligenta lösningar.

Utskriftshantering

Utskriftshantering med kraftfulla funktioner som kan hjälpa din organisation att hantera utskriftsprocesserna bättre.

PDF och dokumentkonvertering

Hantering av dokument med applikationer som kombinerar intuitiv design och innovativa funktioner hjälper ditt team att vara mer produktiva.