Du måste ha behörighet till den delade kalendern som du vill lägga till i din mobil för att den ska kunna visas. Ägaren till kalendern eller Administratören för ditt Microsoft Office 365 kan hjälpa dig med dina behörigheter till kalendern.

Så här lägger du till delad kalender

1. Öppna Outlook App på din mobil. Om du inte har Outlook App installerad, vänligen ladda ner appen och logga in med ditt användarkonto. Följ sedan stegen nedan.

2. Växla till din kalender i Outlook för iOS eller Android.

Outlook-kalender-iOS

3. Öppna kalender-menyn.

Outlook-kalender-menyn-iOS

4. Tryck på Lägg till kalender-knappen.

Outlook-kalender-meny-iOS

5. Tryck på ”Lägg till delade kalendrar”.

Outlook-lagg-till-delad-kalender-iOS

6. Sök efter en person eller grupp med en kalender du har behörighet till.

Outlook-sok-delad-kalender-iOS

7. Tryck på lägg till-knappen [+] bredvid namnet.

Outlook-lagg-till-sokt-delad-kalender-iOS

8. Kalender kommer nu synas i listan för kalendrar.

Outlook-tillagd-delad-kalender-iOS