Microsoft 365 kombinerar integrerade verktyg för produktivitet, säkerhet och managering speciellt utformade för små och medelstora företags verksamheter. Microsoft 365 bygger på funktioner för Office 365, Windows 10 Business och Intune.

Microsoft 365 Business är avsedd att passa företag med upp till 300 användare. Det ger en enkel lösning för företag som inte bygger på en Active Directory domänkontrollant och hjälper anställda att jobba produktivt tillsammans med Office 365. Det har förbättrade säkerhetslösningar som skyddar företagsdata och tillgångar över enheter och ser till att du alltid är uppdaterad med Windows 10 Business.

Microsoft 365 möjliggör hantering av enheter både inom och utom nätverket, inklusive platsspårning och fjärrensning baserat på granulära policies för effektift skydd av käsnlifa företagsdata.

På Nodia är vi som partner till Microsoft stolta att kunna erbjuda våra kunder denna lösning.

Office 365 Business Premium

Microsoft 365 förser användarna med skrivbordsprogram för Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook och mycket mer, tillsammans med onlinetjänster som Exchange, OneDrive, Skype för företag. Detta ger användarna möjlighet att samarbeta och hålla samman arbetsgrupper och resurser effektivt på ett ställe. Även tjänster som Bookings, Outlook Customer Manager m.fl. ingår i tjänsten.

Windows 10 Business

Windows 10 Business garanterar en uppdaterad version av Windows 10 Pro och ger de extra fördelarna med Windows Defender Security funktionerna, Windows Autopilot och automatisk installation av Office applikationer. Det här låter dig skydda företagets Windows-enheter mot virus och malwarehot, samtidigt som du får möjlighet att kontrollera appar och inställningar samt vilka webbplatser som är kända som osäkra. Med Windows Autopilot kan du konfigurera och förkonfigurera nya enheter samtidigt som du kan återställa, återanvända och återställa redan befintliga enheter. Det gör det möjligt att enkelt och effektivt hantera användare och enheter med mycket liten infrastruktur.

Microsoft Intune

Intune ger informationssäkerhet med skydd för Office mobile appar samt enhetshantering för datorer med Windows 10 och selektiv rensning av företagsdata. Detta gör det möjligt att upprätta en strategi för hantering av mobila enheter som passar företagets behov. Med granulära policies för appar styrs dataanvändning och åtkomst över flera typer av enheter, inklusive iOS-, Android-, Windows- och MacOS-enheter.

Utifrån företagets specifika behov finns möjligheten att skapa principer baserade på en mängd olika villkor, exempelvis som användare, lokalisering, enhetens tillstånd appkänslighet och realtidsrisk. Användare kan registrera enheter i både användar- och fleranvändarscenarier, vilket möjliggör en enklare och mer kontrollerad hot desking-upplevelse, samtidigt som användarnas data förblir separata och säkra.