Webbplatser är idag mer än en hemsida

Vi hjälper dig att kommunicera med din målgrupp genom informationsspridande och varumärkesbyggande webbplatser samt lösningar för e-handel, på så vis ökar du företagets närvaro och synlighet på nätet och når en bredare marknad.

Idag är den digitala exponeringen viktigare än någonsin för företag, bara det faktum att 9 av 10 personer förväntar sig finna tjänster och produkter genom att söka på nätet talar sitt tydliga språk. Med en tydlig webbstrategi stärks företagets varumärke ytterligare och ökar möjligheterna till en mer lönsam verksamhet.

Bara genom att ha en egen enkel hemsida ökar chanserna betydligt att kunder inom ditt affärsområde ska hitta just ditt företag med dina tjänster och produkter. Dessutom öppnas nya möjligheter till en förbättrad och mer effektiv marknadsföring genom de digitala kanalerna.

Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi ditt företag med rätt strategi för ett lyckat webbprojekt.

  • Informationsspridande och varumärkesbyggande webbplatser för din marknad och målgrupp
  • E-handelslösningar för en ökad försäljning via Internet och exploatering av nya marknader
  • Intranät och samarbetslösningar för bättre kommunikation med dina företagskunder, eller ökat samarbete mellan dina anställda via ett socialt intranät.

E-handel för nya marknader

Med e-handelns teknik skapas nya möjligheter för ditt företags utveckling och expansion då nya marknader som spänner över regioner och länder öppnas. Vi hjälper dig få ihop alla delar med en hållbar strategi, säker teknik och smidiga processer för betalningar, frakt samt integration mot redovisningsprogram, vi ser även till att du har en modern webbdesign, så att du kan bygga upp maximalt förtroende hos dina kunder.

E-handelns tillväxt ökade med 16% under 2016 som omsatte närmare 60 miljarder SEK. Tillväxten förväntas växa starkt även framöver och det gör att e-handeln snart utgör 10% av den totala detaljhandeln. Över 70% av svenskarna e-handlade minst 1 gång i månaden under 2016.

Samarbetslösningar och intranät

Vi hjälper dig med lösningar för en bättre kommunikation med företagskunder, effektivare arbetsflöden och dokumenthantering med grupparbetsplatser och samarbeten mellan anställda via socialt intranät.

WordPress

  • Informationsspridning
  • Varumärkesbyggande

WooCommerce

  • E-handelslösningar
  • Produktkataloger

Sharepoint Online/Office 365

  • Gruppwebbplatser
  • Intranät
  • Sociala intranät