Nodia är ett modernt IT-tjänsteföretag

Nodia är ett IT-tjänsteföretag som brinner för modern teknik och levererar IT-tjänster och produkter till små och medelstora företag.

Vi bidrar med kompetens för att etablera nya samt utveckla befintliga IT-miljöer som möter ditt företags framtida behov på bästa tänkbara sätt, vi törs även kalla oss för experter när det gäller IT-lösningar för nystartade små och enmansföretag.

Som IT-tjänsteföretag hjälper vi våra kunder att skapa goda affärsmässiga förutsättningar med ambitionen till ett långsiktigt samarbete.

Nodia startade upp sin verksamhet 2007, Nodia är ett privatägt aktiebolag.