Frigör tid från irrelevanta sysslor

Våra lösningar för IT-arbetsplats har till syfte att frigöra tid från sysslor som inte är relevanta för din kärnverksamhet, det oavsett var du eller dina anställda befinner sig. För verksamheter med IT-ansvarig eller IT-avdelning skulle en exempelvis Servicedesk vara en avlastande funktion och på så vis bidra till en effektivare och enklare arbetsplats. Med Mobile Device Management får din verksamhet en funktion som hanterar företagets mobila enheter vilket ger bättre kontroll och gör IT-miljön mer säker och enhetlig.

Klienthantering

Klienthantering har till syfte att effektivisera och underlätta hanteringen av klienter och enheter inom verksamheten, oavsett om det är företaget som äger dem eller om det är användarnas privata, även kallat BYOD.

Ökad effektivitet, minskade kostnader

Det finns oftast stora besparingar att göra med klienthantering då antalet manuella moment minskar. Ju större företag med flera klienter desto större blir tidsvinsten och den totala besparingen.

Livscykelhantering

Enheterna är viktiga arbetsredskap för verksamhetens användare och med klienthantering finns vi med hela vägen från inköp tills att enheterna tas ut bruk och återvinns. Under driftperioden ser vi till att enheterna fungerar optimalt och att användarna får rätt support och stöd för systemen.

 • Inköp

  Vid inköp hjälper vi er att ta fram rätt produkter utifrån användarna och verksamhetens behov.

 • Installation och Konfiguration

  Vi levererar färdiga enheter, klara för produktion. Applikationer, tjänster och principer installeras och konfigureras på varje enhet.

 • Drift och Underhåll

  Under driftperioden underhåller vi operativsystem, applikationer och principer så de är uppdaterade och säkra.

 • Support

  Med support agerar vi IT-stöd och hjälper användarna med frågor, felavhjälpning och beställningar.

 • Avveckling

  Vid avvecklingen tas enheterna ur IT-miljön och all företagsdata rensas på ett säkert sätt. Vi tar även hand om eventuell återvinning av elektronikavfallet enligt gällande lagstiftning.

BYOD – Ökad effektivitet, minskade kostnader

Med BYOD (Bring Your Own Device) tillåts anställda jobba med sin egen dator, telefon eller surfplatta i arbetet, utan att tappa kontrollen över företagets data samtidigt som man skyddar företagets IT-infrastruktur och information.

Genom att låta de anställda använda sin egen utrustning i arbetet innebär det många gånger stora kostnadsbesparingar för hårdvara, licenser och underhåll. Samtidigt blir användarna ofta mer produktiva då de känner sig mer nöjd och bekväm med den utrustning de redan kan.

Risken med BYOD är att enheterna eventuellt kan skapa säkerhetsproblem som inte övervakas av IT-personal eller företagens antiviruslösningar, och det är just där behovet av mobil enhetshantering kommer in.

 

Några fördelar som BYOD ger dig

 • Minskade kostnader för utrustning
 • Ökar anställdas effektivitet och tillfredsställelse
 • Minskad arbetsbörda för IT-personalen (eftersom de anställda hanterar sina egen utrustning)
 • Minskat behov av kontorsyta (eftersom anställda mestadels är off-site)

Mobile Device Management (MDM)

Med Mobile Device Management kan du hantera allt från några enstaka till hundratals enheter. Det är lika enkelt att skicka ut uppdateringar och applikationer till verksamhetens enheter i både små och medelstora organisationer och samtidigt ge användarna hjälp och support. Lösningen är dessutom fördelaktig och eliminerar många problem om verksamheten använder sig av BYOD-enheter.

Få kontroll över företagets enheter

Mobile Device Management ger ökad säkerhet och bättre kontroll på företagets alla enheter som laptops, surfplattor och mobiltelefoner. Vi erbjuder en komplett lösning för mobil klienthantering som gör hela företagets IT-miljö mer säker och enhetlig.

Skydd för organisationens data

Om olyckan skulle vara framme och användaren tappar bort sin mobila enhet kan vi enkelt göra den oanvändbar för den som hittar den och säkerställa att data och information raderas från enheten. Det går lika smidigt att få igång användaren med en ny enhet genom att skicka ut samtliga applikationer och uppdateringar.

Mobilitet

När din verksamhet behöver rätt förutsättningar för att användarna ska kunna vara flexibla i arbetet och utgå från ett mer mobilt och modernt arbetssätt har vi rätt lösningar för en mobil arbetsplats där användarna kan få tillgång till företagets infrastruktur över nätverk på alla enheter.

Genom att öka användarnas möjligheter till valfrihet och bli mer mobila ökar produktiviteten och företaget blir en mer attraktiv arbetsplats. Dessutom är en centraliserad IT-miljö mer säker och effektiv att administrera vilket i sig spar både tid och pengar.

Mobil arbetsplats

Vi erbjuder färdiga koncept för Mobil Arbetsplats förpackade med dator, Office 365 och mobiltelefon, klara för produktion i din verksamhet. Med Mobil Arbetsplats får din verksamhet en enkel, användarvänlig och säker lösning för ökad mobilitet och produktivitet, och du och dina medarbetare kan utföra arbetet var som helst och på vilken enhet som helst.

Servicedesk och support

Ärendehantering

Med Servicedesk hanteras IT-relaterade ärenden i form av felanmälningar, beställningar och frågor. Tillhörande felsökning och problemlösning sker antingen över telefon, via fjärrverktyg för användarens dator eller enhet, eller på plats hos användaren. Servicedesk hanterar hela flödet för ärendet, från att det registrerats tills det stängts och dokumenterats. Ärenden i Servicedesk omfattas av funktioner för bevakning, uppföljning och löpande statusinformation till användaren i varje enskilt ärende.

Kontakta oss för att få veta mer