Nodia ombildas till aktiebolag

Bolagsverket har torsdagen den 9 januari 2014 registrerat ärende om nyregistrering för Nodia AB med organisationsnummer 556957-7587. Därmed har Nodia ombildats från Handelsbolag till privat Aktiebolag och Fredrik Stenberg blivit utsedd till VD. Hur påverkar denna ombildning företaget? Företagets namn ändras från Nodia Handelsbolag till Nodia AB. Företaget får ett nytt organisationsnummer. Företaget får nytt…