Mac Användare

Om du ser detta meddelande:

”TeamViewer QuickSupport.app” kan inte öppnas eftersom Apple inte kan kontrollera om det innehåller sabotageprogram. den här programvaran måste uppdateras. Kontakta utvecklaren för mer information.

Teamviewer quicksupport
Klicka OK för att rensa meddelande.

 • Go till System Inställnignar > Säkerhet & Integritet > Allmänt
 • I sektionen Tillåt appar hämtade från – finns meddelandet TeamViewer har blockerats från användning för det är inte från en identifierad utvecklare.
 • Klicka på Öppna Ändå knappen för att tillåta TeamViewer

Open Anyway option

 • En annan varning kommer sedan upp med förtsa meddelandet ”TeamViewer QuickSupport.app” kan inte öppnas för att Apple inte kan kontrollera det från skadlig programvara. Denna programvara måste uppdateras. Kontakta utvecklaren för mer information.
 • Klicka Öppna
 • Ett Granska Systemåtkomst fönster öppnas sedan

Review system access options

 • Under Skärminsplening och Tillänglighet clicka på knappen Begär Åtkomst för vardera (stäng dialogfönstret som öppnas för att avsluta appen)
 • Du ser sedan knappen Öppna Systeminställningar som du kan bocka i rutan för TeamViewer QuickSupport
 • Stäng Systeminställningar och Granska Åtkomst-fönstret
 • Du ska sedan se TeamViewer Fjärrsupport-fönstret med ditt ID och lösenord för sessionen

Mac Users

If you see the message:

”TeamViewer QuickSupport.app” can’t be opened because Apple cannot check it for malicious software. This software needs to be updated. Contact the developer for more information.

Teamviewer quicksupport
Click OK to clear the message.

 • Go to System Preferences > Security & Privacy > General
 • In the Allow apps downloaded from section  – it will say TeamViewer was was blocked from use because it is not from an identified developer.
 • Click the Open Anyway button to allow TeamViewer to open

Open Anyway option

 • Another warning will appear with the first message ”TeamViewer QuickSupport.app” can’t be opened because Apple cannot check it for malicious software. This software needs to be updated. Contact the developer for more information.
 • Click Open
 • Review System Access  window will then open

Review system access options

 • Under Screen Recording and Accessibility click the Request Access button for each (close the dialog window that opens to quit the app)
 • You’ll then see a button to Open System Preferences where you can tick the box for TeamViewer QuickSupport
 • Close the System Preferences and Review System Access windows
 • You will then see the Texthelp Allow Remote Control window with your ID and Password for the session