Välkommen till Nodias webbsida om sekretess och tack för visat intresse. Med denna sida vill vi informera om vilka typer av personuppgifter som vi kan samla in och vilka åtgärder som vi vidtar för att skydda din integritet. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter hanteras korrekt och är skyddade i våra produkter, tjänster, processer och lösningar.

Vi tillämpar följande principer för sekretess och datahantering i vårt arbete:

 • Dataåtkomst
 • Dataintegritet
 • Dataminimering
 • Datasäkerhet
 • Begränsad delning
 • Ansvarfull dataöverföring
 • Transparent information om data
 • Laglig användning

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor beträffande vår sekretesspolicy och behandling av dina uppgifter.
privacy@nodia.se.

 

Detta är personuppgifter

För att skydda dig på bästa sätt har vi på Nodia en bred syn på vad personuppgifter är.
Personuppgifter omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till identifierbar person vilket gäller namn, adress, personnummer, e-postadress, id-kortnummer, telefonnummer, IP-adresser men även foton och ljudinspelningar.
Uppgifter som organisationsnummer (utom vid enskild firma) och e-postadresser t.ex. info@foretag.se räknas inte som personuppgifter.

 

Följande omfattas av denna information

Denna information omfattar de personuppgifter som vi samlar vid användningen av våra webbplatser, våra produkter och våra tjänster. Om vår sekretesspolicy i något avseende skiljer sig från vad som beskrivs i denna information, kommer vi att informera om det i samband med att vi ber att få dina uppgifter.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. På dessa webbplatser saknar vi kontroll över sekretesspolicyn och dess innehåll, därför är det viktigt att du läser igenom sekretesspolicyn på varje plats du besöker, inklusive vår.
Produkter och lösningar som vi erbjuder kan innehålla produkter och lösningar från andra företag. Dessa produkter och lösningar kan ingå i andra registreringsförfrågningar eller villkor. Om du registrerar dig eller använder dessa produkter kan både vi och det andra företaget få den information som du anger. Vi väljer våra affärspartner omsorgsfullt, men har ingen kontroll över sekretesspolicyer eller innehåll från tredjepartsföretag.

 

Då samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar eller gör affärer med Nodia, exempelvis när du:

 • köper produkter eller tjänster
 • eller någon du arbetar för ingår ett avtal med oss
 • skapar supportärenden
 • registrerar användarkonton
 • begär information eller material
 • deltar i undersökningar och tävlingar
 • tar del av kampanjer och reklamgåvor
 • ansöker om en tjänst eller skickar ditt CV
 • skickar frågor eller kommentarer till oss

 

Följande typer av personuppgifter samlar vi in

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig, exempelvis ditt eller din:

 • för- och efternamn
 • befattning/titel och företagsnamn
 • adress, faktureringsadress eller annan fysisk adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • IP-adress
 • utbildning, arbetslivserfarenhet (i samband med jobbansökan)
 • information som du ger oss när du använder våra webbsidor eller kommunicerar med oss
 • annan identifiering som gör det möjliggör att vi kontaktar dig fysiskt eller via e-post

Vi kräver inte att du lämnar några personuppgifter när du besöker någon av våra publika webbplatser, men viss information kan komma att samlas in med hjälp av cookies och annan teknik som beskrivs i vårt meddelande om cookies.

 

Så använder vi din information

Vi kan komma att använda de personuppgifter som samlas in om dig på flera olika sätt. Exempelvis för att:

 • leverera tjänster som du beställt
 • tillhandahålla service och support
 • fullfölja våra åtaganden gentemot ditt företag
 • genomföra inköp som du har begärt
 • uppfylla dina önskemål om information
 • du ska kunna delta i undersökningar och tävlingar
 • hålla reda på dina önskemål relaterat till vår kontakt med dig
 • registrera dina produkter
 • behandla din jobbansökan

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig men även för att för att skicka vissa servicemeddelanden, välkomstbrev, faktureringspåminnelser, information om tekniska serviceproblem, säkerhetsvarningar, programuppdateringar och andra supportmeddelanden. Om du vill ha marknadsföringsmaterial från oss kan vi även använda dina personuppgifter för att bekräfta den möjligheten där så behövs och för att marknadsföra produkter, tjänster och specialerbjudanden.
Samtliga personuppgifter som vi hanterar kan lagras, överföras, kombineras med andra data och på annat sätt bearbetas, detta i enlighet med våra principer för sekretess och dataskyddsarbete.

 

Dina rättigheter

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter varierar beroende på jurisdiktion och kan inbegripa rätten att:

 • få fullständig information om vilka uppgifter som vi samlar in, varför vi samlar in dem och om vi avser att överföra dem
 • få tillgång till dina uppgifter och åtgärda eller uppdatera eventuella fel
 • att radera uppgifterna
 • bli meddelad
 • begränsa användningen av personuppgifterna
 • invända mot vissa former av bearbetning
 • anföra klagomål hos tillförordnad tillsynsmyndighet

Du kan återkalla ditt medgivande om att vi använder dina personuppgifter. Du kan göra detta när som helst genom att kontakta oss på privacy@nodia.se. Vi kommer informerar dig om vilka konsekvenser ett återkallat samtycke ger.

 

Kontakta oss

Du kan när som helst vända dig till oss med dina frågor om denna information eller hur vi behandlar personuppgifter. Vår ambition är att återkoppla till den enskilda användaren och besvara frågorna snarast möjligast i enlighet med principerna i denna information.

E-post
privacy@nodia.se

Brev
Nodia AB
Vattenverksgatan 5
702 27 Örebro
Sverige

Vid kontakt med oss, vänligen uppge namn, adress, eventuell e-postadress som du har angett på någon av våra webbplatser och beskriv i vilket sammanhang som du har angett uppgifterna. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi utför något, i syfte att arbeta säkert och skydda din integritet.

 

Ändringar i denna information

Vi går igenom denna sekretesspolicy kontinuerligt, och om något ändras i informationen kommer den reviderade informationen visas här, tillsammans med datum som även visar när ändringen börjar att gälla. Omfattande ändringar av vår sekretesspolicy kommer även distribueras i flera kanaler.