På Nodia IT-partner väljer vi att engagera oss lite extra i organisationer vars verksamhet och aktiviteter bidrar till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det ligger i vårt intresse att verksamheten har ett engagemang och värderingar som väger jämt med våra egna.

För oss är det viktigt att verksamheten har en sund inställning och synsätt beträffande etik, kön, ålder, etnicitet och socioekonomiska förutsättningar. Vi ser gärna att det är verksamheter med har fokus på hälsa, idrott, utbildning.

Precis som IT ska även vårt samhälle vara tillgängligt, säkert och skapa mervärde – för alla. Därför är vi engagerade i båda.

Ambitionen med vårt engagemang är att stärka verksamheter som bidrar till samhällsutvecklingen genom ett konstruktivt och värdeskapande samarbete. Engagemanget är en del av vår strategi till att stärka vårt varumärke och våra relationer med kunder, partners och anställda och att vi tillsammans ska göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle.

Vi engagerar oss i första hand idrottsverksamheter och ideella organisationer med lokal förankring som i någon form bidrar till ett mer aktivt, hälsosamt, inkluderande, rättvist och grönare samhälle.

Mer information

Vill du veta mer om vårt engagemang? Skicka dina frågor till engagemang@nodia.se

Idrott

Vi vill bidra till idrotten som utgör en viktig del för utvecklingen av vårt samhälle. Kort och gott bidrar idrotten till flera kriterier i kravbilden för vårt engagemang, samtidigt som den mer eller mindre engagerar och berör oss alla.

Ideella organisationer

Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi ideella organisationer med sina utmaningar inom IT. Det innebär att man som ideell organisation får tillgång till professionella IT-tjänster med subventionerade priser utan kompromisser.