Microsoft har meddelat om End of Support för Windows 2003 och 2003 R2 under 2015.

Från och med den 14 juli 2015 kommer support och distribution av säkerhetsuppdateringar för samtliga versioner av Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 att upphöra meddelar Microsoft.

De som fortsätter använda sig av dessa versioner Windows Server efter detta datum utsätter sig och sin IT-miljö för stora säkerhetsrisker. Därför rekommenderar Nodia starkt att redan nu börja se över hur en övergång till en senare version av Windows Server kan göras så smidigt som möjligt.

Migrera från Windows Server 2003

Nodia kan givetvis hjälpa er med migreringsarbeten på ett säkert och smidigt sätt utan att påverka verksamheten i någon större utsträckning.

Kontakta oss så berättar vi mer

Comments are closed.