(Örebro, 2014.02.01) Tegelbruket tecknar avtal med Nodia. Avtalet omfattar underhåll och support av Tegelbrukets IT-infrastruktur.

Avtalet innebär att Nodia får förtroendet att utveckla och förvalta Tegelbrukets IT-infrastruktur. Nodia och Tegelbruket är nya samarbetspartners och vill med avtalet inleda ett långsiktigt partnerskap där Nodia får en central roll för Tegelbrukets IT.

Om Nodia
Nodia är ett lokalt IT-företag i Örebro som levererar IT-tjänster och IT-produkter som möter små och medelstora företags behov. Vi tror att våra idéer och lösningar skapar effektivitet och affärsnytta som gör livet lite enklare för våra kunder.

Om Tegelbruket
Tegelbruket är en mötesplats med fokus på ungdomar och unga vuxna med verksamhetsformer inom idrott, kultur och lärande. Tegelbrukets vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund.
www.tegelbruket.org

Comments are closed.