För oss på Nodia bygger kvalitet på kompetens, engagemang och ansvar och det är en viktig grund i hur vi arbetar. Vi värnar också om miljön och strävar därför hela tiden efter att leverara tjänster och lösningar som uppfyller samhällets och dina miljökrav.

Kvalitetspolicy

För oss är kvalitet att alltid leverera tjänster och produkter som är pålitliga och som minst motsvarar våra kunders förväntningar, därför arbetar vi uteslutande med kvalitetsmedvetna leverantörer. Kvalitet är inte bara en en färdig lösning eller produket utan det handlar också om hur vi bemöter och kommunicerar med våra kunder, och för att vi ska kunna leverera kvalitet arbetar vi ständigt med att förbättra oss själva genom löpande utbildningar och att utvärdera våra tidigare uppdrag.

Miljöpolicy

Vad gäller vårt ansvarstagande för att minska miljöpåverkan strävar vi alltid inom organisationen efter att använda oss av tekniker och metoder som har minsta möjliga påverkan på miljön, detta gäller både hur vi arbetar internt och vad och hur vi levererar till våra kunder.