Affärsidé

Nodias affärsidé är att erbjuda moderna IT-lösningar och produkter som underlättar människors vardag på jobbet och gör företag mobila och effektiva. Våra idéer och lösningar ska vara kostnadseffektiva och skapa ett ekonomiskt mervärde för kunden.

Vision

Vi har en vision om att vara en smidig IT-partner och arbetsplats som präglas av energi och kunskap. Genom vårt kunnande och engagemang ska våra kunder alltid  vilja fortsätta att använda oss som IT-tjänsteleverantör.