Hälsosam projektledning är avgörande för om ett projekt blir framgångsrikt eller ej. En förutsättning för att lyckas i ett projekt är att man har en välfungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. Vi på Nodia knyter ihop alla trådar, planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls.

Nodia arbetar kontinuerligt med att effektivisera projekten genom löpande dialog med projektdeltagarna. God prioritering och invägning av alla tillgängliga resurser tillsammans med en kritisk analys över varje kompetens och eventuella hinder borgar för att skapa en hälsosam projektmiljö där du som beställare får en god överblick.

Våra projektledare har kompetens och erfarenhet inom de vanligaste metodikerna som förekommer inom projektledning och de flesta projekt som vi genomför omfattar allt från förstudie, genomförande och överlämnande till underhåll och drift.

Framgångsrika projekt vilar på 5 enkla grundpelare

  1. Specifik kunskap
  2. Resursförståelse
  3. Ledarskap
  4. Innovativt nytänkande
  5. God kommunikation