På platsen hjälp är en konsult lösning för att hjälpa små och medelstora företag med att hantera behovet av IT-personal utan att behöva rekrytera och anställa egen.

För många små och medelstora företag är IT inte en del av kärnverksamheten. Behovet av IT-stöd är många gånger större än budgeten för att anställa en IT-ansvarig eller IT-tekniker. Det är också svårt att ta långsiktiga och strategiska beslut i IT-frågor, oavsett om det gäller rekrytering av personal, investering i teknik eller förvaltning och underhåll av IT-miljön.

Hos Nodia tror vi på en kundnära relation med stort personligt engagemang hos våra konsulter. IT-teknikern lär känna er och verksamheten.

 

Prisvärt, enkelt och tryggt är några av fördelarna med att använda sig av på platsen hjälp från Nodia.