Effektiv och säker IT är ofta en dold framgångsfaktor för verksamheten, men det ställer stora krav på din verksamhets utrustning och kompetens.

Hälsokontroll är en bra förebyggande åtgärd för att säkerställa och upprätthålla funktionen i er verksamhets IT-miljö. Obehagliga överraskningar såsom haverier eller driftstörningar kan uppstå vilket ofta kostar både tid och pengar. Hälsokontrollen minskar risken för obehagliga överraskningar för dig som ställer högre krav på verksamheten att ha god kontroll över sin IT-miljö.

Med hälsokontroll från Nodia får du en helhetsbild över hur din verksamhets IT-miljö mår. Nodia utför en rad kontroller och föreslår lämpliga åtgärder bäst lämpande för din verksamhet.