Kraften att få ditt företag att växa

Små och medelstora företag ses ofta som ekonomins tillväxtmotor. När förutsättningarna på marknaden förbättras behöver företagen bedöma vilka faktorer som är kritiska för tillväxten. De vanligaste tillväxtfaktorerna är personal, processer och teknik. De senaste åren har vi lärt oss mycket om att göra mer med mindre resurser. Samtidigt har många företag förlitat sig på äldre infrastruktur och teknik och befinner sig nu i ett läge där vissa beslut gällande it och företagets tillväxt måste fattas. En modernisering av it-miljön tar ditt företag framåt, förenklad IT spar tid och pengar, så att ditt företag kan fokusera på kärnverksamhet och tillväxt. Vi kan hjälpa dig dit.

Det finns mängder av fördelar och nya funktioner i Windows Server 2012 som kan förändra det dagliga IT-arbetet på ett företag radikalt. När vi tittar på affärsvärdet i varför ett företag bör uppgradera blir det snabbt klart att Windows Server 2012 verkligen tillgodoser kundens affärsbehov.

Först ska vi se hur den kan hjälpa dig att förenkla IT.

En komplett virtualiseringsplattform. Med en virtualiserad infrastruktur blir det möjligt att svara snabbare på företagets behov, hantera självbetjäningsleverans och ta nästa steg till molnet när du är redo för det.
Förbättrad hantering. Med fler automatiska hanteringsuppgifter och förenklad distribution kan du fokusera på mer strategiska initiativ.
Vi vet också att med alla förändringar på den moderna arbetsplatsen måste lösningen vara säker.
Förbättrad datasäkerhet och regelefterlevnad. Styr åtkomsten till företagets och kundernas känsliga information genom att göra hanteringen av auktorisering och informationsgranskning mer central, flexibel och naturlig.

Du har mycket att vinna på en modern it-miljö

Många experter är överens om att små och medelstora företag bör prioritera att uppgradera från äldre teknik. Logiken är enkel. Äldre teknik:

  • innebär problem med säkerhet och regler.
  • är dyrare att underhålla.
  • saknar den flexibilitet som krävs för att klara tillväxten.

Spara pengar

Med modern teknik kan du spara stora pengar. Windows Server 2012 hjälper dig att sänka it-kostnaderna och maximera investeringen. Bland annat genom prisvärt lagringsutrymme och virtualisering på ny och befintlig programvara.
Med Windows Server 2012 får du kontinuerlig tillgänglighet och it-miljön kan enkelt skalas upp eller ned efter behov.

Förenkla it

Att tänka mindre på tekniken och mer på att utveckla företaget är ett mål för de flesta företag.
Det får du i Windows Server 2012 genom förbättrad hantering, bättre datasäkerhet och efterlevnad och eftersom den är en komplett virtualiseringsplattform.

Fokusera framåt

Rätt it-investering som snabbt ger affärsvärde är ofta en mix av nytt, uppgradering och komplettering.