Vi hjälper er med etablering och utveckling av företagets intranät. Med ett intranät (även kallat intern webb) ökar produktiviteten hos företagets anställda då det är en effektiv plattform för dokumenthantering.

Ett intranät är också ett kraftfullt verktyg för kommunikation och kunskapsutbyte inom företag som är nyckeln till ett starkt varumärke.

Ett modernt intranät är den naturliga startsidan för företagets alla anställda.