Arbetsplats som funktionstjänst

Utveckla en ny arbetskultur där samarbete och kunskapsutbyte är en daglig del i er verksamheten. Med vår funktionstjänst arbetsplats hjälper vi dig att identifiera möjligheter, främja innovation och öka produktiviteten till en förutsägbar kostnad.

Funktionstjänsten arbetsplats kombinerar väl- kända och beprövade metoder med Microsoft-teknologier baserat på Windows Intune och Office 365 för att leverera kostnadseffektivitet och verksamhetsproduktivitet.

I funktionstjänsten arbetsplats öppnas möjligheterna till att hantera din it-miljö via molnet.

 • Integrerad enhetssäkerhet och efterlevnadshantering
 • Centraliserad hantering i molnet
 • Möjlighet till att använda befintliga användarkonton och säkerhetsgrupper i befintlig Active Directory miljö

En etablerad säkerhetsplattform för fältpersonal och anställda på avdelningskontor med enheter som bäst passar deras behov.

 • Prisvärd molnbaserad enhetshantering
 • Proaktiv övervakning
 • Automatisk direktupptäckt av många mobila enheter

En stabil och beprövad funktion som öppnar möjligheterna för att definiera säkerhetspolicy och fjärrövervaka status från vilken plats du vill.

 • Förenklar distribution av programvara och uppdateringar
 • Omfattande principhantering
 • Ett centraliserat skydd för datorer

BYOD eller ”bring your own device” som man också säger skapar frihet för dina medarbetarna så de själva kan installera de programvaror de behöver – oavsett enhet och plats.

 • Självbetjäningsportal för att välja och installera företagets applikationer
 • Personligt anpassad programleverans
 • Stöd för många plattformar och enheter

Potentialen för ditt företag finns inom själva organisationen. Vårt mål är att skapa en standardiserad klientplattform där era medarbetare har tillgång till nödvändig utrustning och standardiserad kontorsprogramvara.

Vi sköter hanteringen enligt en livscykelmetod som omfattar funktionstjänstens alla komponenter. I arbetsplatstjänsten ingår hantering av arbetsplatsutrustning samt stödtjänster för support, licenskontroll, inköp, installation och leverans till slutanvändare.

Med infrastruktur baserat på molntjänster får du en flexibel lösning med låg ekonomisk risk och kan samtidigt utnyttja skalfördelar med molntjänster. Detta ger tjänster med hög tillgänglighet till ett rimligt pris.

Molnet kan anses grönt eftersom molntjänster vanligtvis minskar den totala energianvändningen genom en effektivare förbrukning i en central kapacitet. En högre tillgänglighet och mobilitet  möjliggör dessutom ett minskat resande genom arbete och samarbete på distans.